Д-р Александър Любенов

акушер-гинеколог

Д-р Ал. Любенов завършва медицина през 2005г. в Медицински университет, гр. Плевен. От 2006 до 2008г. работи като лекар-ординатор в отделенията по Вътрешна медицина, а след това и Акушерство и гинекология в МБАЛ-Тутракан и МОБАЛ, гр.Велико Търново. От 2008 до 2015г. работи в Университетска болница «Георги Странски», гр. Плевен като лекар-асистент към Акушеро-гинекологичния комплекс на болницата. През 2012г. д-р Ал. Любенов получава специалност по Акушерство и гинекология. От 2013г. работи като акушер-гинеколог в СБАЛАГ «Света Марина», а от 2015 в МБАЛ «Света Марина-Плевен».