Dr. Vasya Gavrilova

Obstetrician – Gynaecologist

Д-р Гаврилова е специализирала в областта на eхографската и доплеровата диагностика, както и в детската гинекология.Квалифицирана е с I ниво по диагностична лапароскопия в гинекологията.Насочва професионалната си кариера към коснултация, диагностика и лечение на гинекологичните заболявания.Основен приоритет в практиката й е проследяването на  нормалната и рискова бременност, и воденето на нормално и оперативно раждане.