Dr. Tihomir Pankov Totev

Obstetrician – Gynaecologist, Oncologist

Д-р Тотев е  специалист по акушерство, гинекология и онкология. Завършва висшето си образование през 1987г. във Висш Медицински Университет, град Плевен.Специализирал е "Обезболяване на раждането" /1993 г./, "Ултразвук в акушерството и гинекологията" /1994г/, "Колпоскопия" /1996г./, "Оперативна гинекологична техника" /1997г./ , "Урогинекология" /1998г./,  "Онкология" /2006г./,  "Oнкогинекология" /2006г./, "Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията" /2007г./, "Роботизирана гинекология и урология" /2012 г./ , "Диагностична и офис хистероскопия" /2016 г./.