История

УМБАЛ "Света Марина - Плевен"

С Решение на Министерски съвет № 581 от 6 октомври 2017 г. придобива статут на Университетска болница

2017 г.

2015 г.

МБАЛ „Света Марина - Плевен“

Създаването на високотехнологичната многопрофилна болница (МБАЛ) „Света Марина-Плевен“

HIFU - Център "Света Марина - Плевен"

Към болницата се открива първият и единствен специализиран клиничен център в Източна Европа за модерното напълно неинвазивно лечение на твърди тумори чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук-HIFU-Център „Св. Марина“

2012 г.

2009 г.

Клиника по акушерство "Света Марина - Плевен"

Отваря врати модерна, специализирана клиника по акушерство към СБАЛАГ „Св. Марина“

Създаване на СБАЛАГ “Света Марина - Плевен”

Създаване на първата в Северна България частна специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) “Св. Марина”/ 2002

2002 г.