Image is not available

ВАЖНО

Slider

Хирургия

Съвременна диагностика  и пълен обем обща хирургия: лапароскопска (т.нар. «безкръвни» операции») и съвременно радикално хирургично лечение.


Main Menu