За нас

 • «Безкръвно»  разбиване на камъни и «безкръвно» лечение на органите и всички отдели на пикочно – половата системa.
 • Съвременна диагностика и лечение на ПРОСТАТА, БЪБРЕЦИ и ВСИЧКИ ОРГАНИ на пикочно-половата система.
 • Индивидуализиран подход към всеки пациент с избор за оптималната за него терапия или комбинация от терапевтични подходи: лазер, високоинтензивен ултразвук-HIFU(хайфу), лапароскопска операция (т.нар. «безкръвни операции»), съвременна радикална хирургия на всички видова онкологични заболявания на органите на пикочно-половата система.

Лечение на урологични заболявания:

 • Диагностика и комплексно лечение на пикочните камъни и техните усложнения.
 • Радикална простатектомия.
 • Радикална цистектомия.
 • Лазерно разбиване на камъни в бъбреците, уретерите и пикочния мехур.
 • Безкръвни и лазерни операции на простатната жлеза и на пикочния мехур.
 • Диагностика и лечение на онкологични заболявания на урогениталната система (тумори на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простата, тестиси, пенис).
 • Фотодинамична диагностика на уротелните карциноми.
 • Трансуретрална резекция (ТУР) на тумори на пикочния мехур (Тu TUR).
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на тумори на пикочния мехур.
 • Нефректомия (отсктарняване на бъбрек) с различен оперативен достъп.
 • Трансуретрална резекция на простатата (TУР-П) при ДПХ.
 • Трансуретрална плазмена биполярна резекция и вапуризация на простатата при ДПХ.
 • Лазерна аблация на простатата при доброкачествено увеличена простата.
 • Уродинамика и интервенционален ултразвук.
 • Лапароскопски операции в урологията.
 • Лечение на синдрома на свръхактивния пикочен мехур (ОАВ).

Специализирани медицински дейности

 • Смяна на нефростома
 • Инстилация на медикаменти в пикочен мехур
 • Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
 • Смяна на цистостомна тръба
 • Промивка на цистостома
 • Промивка на нефростома и пиелостома
 • Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
 • Дилатация на препуциума
 • Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
 • Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур
 • Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия
 • Ексцизионна обработка на рана, до ниво кожа и подкожие
 • Бактериологична посявка от раневи секрет
 • Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
 • Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
 • Репониране на парафимоза
 • Френулумтомия и дорзумсцизия
 • Циркумсцизия
 • Дилатация на уретра
 • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от рак на простатата

Main Menu