Урология

  • «Безкръвно»  разбиване на камъни и «безкръвно» лечение на органите и всички отдели на пикочно – половата системa.
  • Съвременна диагностика и лечение на ПРОСТАТА, БЪБРЕЦИ и ВСИЧКИ ОРГАНИ на пикочно-половата система.
  • Индивидуализиран подход към всеки пациент с избор за оптималната за него терапия или комбинация от терапевтични подходи: лазер, високоинтензивен ултразвук-HIFU(хайфу), лапароскопска операция (т.нар. «безкръвни операции»), съвременна радикална хирургия на всички видова онкологични заболявания на органите на пикочно-половата система.


Main Menu