Д-р Наталия Славкова

неонатолог, педиатър, завеждащ неонатологично отделение

Д-р Наталия Славкова е възпитаник на Медицински университет – Плевен, лекар с две специалности – Детски болести и Наонатология, както и Магистър по Здравен мениджмънт. Професионалният й път преминава през Детско отделение в МБАЛ – гр. Червен бряг и през Отделението по неонатология към УМБАЛ „Д-р Георги Странснки“ – гр. Плевен. От самото откриване до днес работи като завеждащ Неонатологичното отделение в Акушерска клиника към УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен.

Д-р Славкова има специализации по трансфонтанална ехография в неонаталната възраст; коремна ехография на новороденото; изследване на слуха на новороденото с ОАЕ (отоакустични емисии); първична кардио-пулмонална ресусцитация на новороденото; интензивно лечение в неонаталния период (водене на изкуствена белодробна  вентилация, поставяне на централен венозен катетър, лумбална пункция, катетеризация на пикочен мехур и др.).

Main Menu