Image is not available

ВАЖНО

Slider

Урология

Кабинет по урология

Кабинетът по урология предлага на своите пациенти специализирана консултация за всеки урологичен проблем. За правилната диагностика, освен на професионалния опит на лекаря-специалист, може да се разчита на съвременната апаратура, с която е оборудван урологичния кабинет. Голяма част от урологичните проблеми могат да се решават в амбулаторни условия чрез провеждането на обстоен урологичен преглед и лечение. Особено внимание се обръща на ранното диагностициране на онкологичните заболявания на отделителната система и предлагането на съвременни високотехнологични методи на лечение.


Main Menu