Доц. д-р Светла Божинова

акушер-гинеколог

  • сряда: 09:00 ч. – 13:00 ч.
  • петък: 13:00 ч. – 14:00 ч.

Доцент д-р Светла Божинова завършва медицина във Висш Медицински Институт – София. Тя е един от основателите на катедра „Акушерство и гинекология“ към Медицински университет – Плевен.

Работи главно по проблемите на рисковата бременност и ехографската диагностика на плода. Консултира и лекува бременни с неврологични заболявания (епилепсия, главоболие, полиневрити), сърдечно-съдови, ендокринни и други придружаващи бременността заболявания. Работи по проблемите на стерилитета и репродуктивното здраве, контрацепция и хормонолечение. Консултира и лекува жени в климактериум и менопауза. Използва съвременни методи за прекъсване на бременност по желание и медицински показания.

Main Menu