Д-р Пепо Партенов

Началник клиника по Акушерство

акушер-гинеколог

  • вторник: 12.00 ч. – 17.00 ч.
  • четвъртък: 12.00 ч. – 17.00 ч.

Д-р Пепо Партенов завършва Медицински университет- гр. Плевен  през 1987 г. След спечелен конкурс, провежда клинична ординатура към катедра по Акушерство и гинекология  към Медицински университет – Плевен в периода 1990-1993г. През 1994г. придобива специалност „Акушерство и гинекология“. От 1994 г. до 2013 г. е  лекар ординатор към Катедра по Акушерство и гинекология при Университетска болница „Георги Странски“ – гр. Плевен. От  2013 г. до м.септември 2015 г. д-р Партенов е Началник на отделение „ Акушерство“ към Акушерска клиника на УМБАЛ „ Г. Странски“– Плевен и е Републикански консултант по акушерство и гинекология.

Области на професионални умения и интереси: водене на женска консултация по договор с НЗОК и проследяване на високорискови бременности; оперативна гинекология,  оперативно акушерство, дирижиране на нормално раждане; диагностика и лечение на женски стерилитет; съвременни, минимално инвазивни методи на лечение в гинекологията - лапароскопия и хистероскопия; ехографска диагностика в акушерството и гинекологията.

Main Menu