Медицински център

Университетска Болница „Света Марина“-Плевен възобнови и разшири дейността на най-старото звено в структурата си с нови качествени здравни услуги в областта на акушерството и гинекологията и хирургията, предлагани от висококвалифицирани специалисти. През 2002 г. с  откриването на първата за Северна България Специализирана Болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) “Света Марина” се полагат основите на днешната високотехнологична „умна“ Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен. Днес Медицинският център „Света Марина“ – Плевен на ул. „Цар Симеон“ 23 е изцяло обновен и оборудван с най-съвременна апаратура за осигуряване на качествени, надеждни и достъпни медицински услуги и грижи на своите пациенти, включващи широк спектър от клинични изследвания, прегледи и консултации от лекари-специалисти.

АГ кабинетите на Центъра предлагат първични и вторични гинекологични прегледи и водене на женска консултация за бременни пациентки. Извършват се ехографски изследвания, проследяване на нормална и патологична бременност, прекъсване на бременност по желание и по медицински показания. Лекарите-специалисти по АГ провеждат лечение на стерилитет при жени, раждане и осигуряват най-добрите грижи за новородено с консултации от неонатолог.

В Медицински център „Света Марина“ – Плевен за първи път ще функционира Кабинет за лечение на болката. Неговата дейност е насочена към овладяване на острата и хронична болка при пациенти, подложени на различни оперативни интервенции, както и пациенти с болка, дължаща се на ставно-мускулни заболявания. В кабинета ще получават помощ и онкологични болни с хронична болка. Специалист ще преценява кой медикамент или комбинация от медикаменти и техника са подходящи в конкретния случай.

Медицински център „Света Марина“ – Плевен предлага промоционални прегледи и изследвания на своите пациенти по повод на Международния ден на здравето

От 8 до 12 април висококвалифицираните специалисти в Медицински център „Света Марина“ – Плевен ще извършват специални промоционални прегледи и изследвания. До 29 март пациентите могат да си запишат час за преглед в областта на хирургията, акушерството и гинекологията и анестезиологията.

Предлагат се изследвания в клинична лаборатория като промо пакети: „Оптимум“, „Универсал“, „Черен дроб“, „Сърце“, „Бъбрек“ и „Хормони“. 

За същия период Университетска болница „Света Марина“ – Плевен предлага на своите пациенти промоционални изследвания в областта на образната диагностика и мамографията на млечни жлези. До 29 март всеки може да си запише час по телефона.

Подробности за промоционалните прегледи и изследвания можете да намерите ТУК

Грижата за здравето на пациента е приоритет за специалистите на Медицински център „Света Марина“ – Плевен!

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги


Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена в лв., заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 1 35    
БИОПСИЯ 1 40    
ВАГИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ 1 35    
ГИН. ПРЕГЛЕД 1 30    
ГИН. ПРЕГЛЕД С ЕХОГРАФИЯ 1 50    
ГИН. ПРЕГЛЕД С ЕХОГРАФИЯ И ЦИТОНАМАЗКА 1 65    
ГИН. ПРЕГЛЕД С КОЛПОСКОПИЯ 1 40    
ГИН. ПРЕГЛЕД С КОЛПОСКОПИЯ И ЕХОГРАФИЯ 1 60    
ГИН. ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА 1 40    
ГИН. ПРЕГЛЕД С ЦИТОНАМАЗКА И КОЛПОСКОПИЯ 1 65    
ГИН. ПРЕГЛЕД С ЦИТАНАМАЗКА,КОЛП-Я И ЕХОГРАФИЯ 1 70    
ДИАТЕРМОКОАГУЛАЦИЯ 1 30    
ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА 1 30    
ЕХОГРАФИЯ I ПОЛОВИНА НА БРЕМЕННОСТТА 1 35    
ЕХОГРАФИЯ II ПОЛОВИНА НА БРЕМЕННОСТТА  1 40    
ЕХОГРАФИЯ II ПОЛОВИНА НА БРЕМЕННОСТТА И NST 1 60    
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 1 35    
ТРЕТИРАНЕ СЪС SOLCOGYN 1 15    
ЦИТОНАМАЗКА И КОЛПОСКОПИЯ 1 35    
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА HPV 1 90    
КОЖНА БИОПСИЯ 1 50    
КОЛПОСКОПИЯ 1 20    
КОНСУЛТАЦИЯ 1 10    
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 1 35    
НОН СТРЕС ТЕСТ 1 30    
НОН СТРЕС ТЕСТ/БИГЕМИНИ 1 50    
ПРЕГЛЕД 1 30    
ПРЕГЛЕД И ЕХОМАМОГРАФИЯ 1 60    
ПРЕГЛЕД, И ЕХОМАМОГРАФИЯ И ТАБ 1 75    
ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ  1 30    
СВАЛЯНЕ НА ВЪТРЕМАТОЧЕН ПЕСАР 1 20    
СТЕПЕНИ НА ВЛАГАЛИЩНА ЧИСТОТА 1 10    
ТЕСТ ЗА БРЕМЕННОСТ 1 10    
ЦИТОНАМАЗКА 1 30    
ИЗСЛЕДВАНЕ/ЦЕРВИКАЛЕН СЕКРЕТ/ ЗА ХЛАМИДИЯ 1 60    
КОНСУЛТАЦИЯ/ХИРУРГ/ 1 20    
ПРЕГЛЕД ХИРУРГ 1 50    
СПЕШНОСТ 1 30    
ПРЕГЛЕД                                  1 50    
КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД               1 50    
СИМУЛАТИВЕН ПРЕГЛЕД         1 150    
АБЛАЦИЯ НА ФИБРОАДЕНОМ НА МЛ. ЖЛЕЗА 1 500    
АБЛАЦИЯ НА МИОМА 1 2000    
 АБЛАЦИЯ  НА ПАНКРЕАС         1 2600    
АБЛАЦИЯ НА ЧЕРЕН ДРОБ        1 2600    
АБЛАЦИЯ  НА БЪБРЕК        1 2600    
АБЛАЦИЯ НА  ЗЛОКАЧЕСТВ.  ЗАБОЛЯВАНЕ МЛЕЧНА ЖЛЕЗА          1 500    
ДИСТРОФИИ НА ВУЛВАТА / CZF /  1 850    
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ  1 5    
 ПОДКОЖНА, МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ  1 5    
 ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 1 8    
ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ НА ВЪЗРАСТНИ  1 10    
 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ ДО 1 ЧАС (С НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ЛЕКАР И МЕД. СЕСТРА)  1 20    
 ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ НАД 1 ЧАС (С НАБЛЮДЕНИЕ ОТ ЛЕКАР И МЕД. СЕСТРА) 1 30    
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ ЗА ВЪНШНИ ЛИЦА  1 20    
ТАБ 1 15    

 

Информация за цени на услуги и документи, предоставяни в  МЦ „Света Марина – Диагностика и Терапия, ООД, Плевен“

Писмено съобщение за раждане

Не се предлага тази услуга

Писмено съобщение за смърт

Не се дължи такса

Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете

Не се предлага тази услуга

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК;

Не се дължи такса

Издаване на болничен лист от лекарите от центровете за спешна медицинска помощ

Не се предлага тази услуга

Издаване на болничен лист от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота

Не се извършва тази услуга

Издаване на дубликат на болничен лист

5 лв.

Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания,протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др.)

Не се дължи такса

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго

Не се дължи такса

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи

Не се дължи такса

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи

По 1 лв./лист

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицински документи

Не се дължи такса

Издаване на експертни решение за потвърждаване или отхвърляне на професионалната болест от ТЕЛК/НЕЛК

5 лв

Преосвидетелстване на лица с професионални заболявания от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Издаване на експертно решение за трайно намалена работоспособност и определяне на вида и степента на увреждане от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Преосвидетелстване на лица с експертно решението за трайно намалена работоспособност от ТЕЛК/НЕЛК

Не се извършва

Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет.

Не се извършва

 

Main Menu