Доц. д-р Надежда Хинкова, д.м.

гинеколог, онколог

Образование

 • 1995 г. – висше медицинско образование в Медицински университет гр. Плевен.
 • 2000 г. – придобита специалност "Акушерство и гинекология".
 • 2004 г. - придобита специалност "Онкология".
 • 2005 – диплом за научна степен “Кандидат на медицинските науки” (доктор).
 • 2011 г. – специалност “Здравен мениджмънт”, МУ-Плевен
 • 2011г.-Доцент Катедра „Акушерски грижи” МУ-Плевен.
 • 2012г.- Началник отделение по оперативна Онкогинекология към Клиника онкогинекология при Онкологичен център УМБАЛ „Д-р Г. Странски”ЕАД гр. Плевен.

Академична позиция: Ръководител на  катедра „Акушерски грижи”

Специализации:

 • Диагностична лапароскопия в гинекологията
 • Курс по ехография на малък таз, коремни органи и млечна жлеза.
 • Биопсия на сентинелни лимфни възли. Онкологичен център МУ П
 • Болка-механизъм и терапевтично поведение.Болка в гърба и кръста.Плевен. 
 • Влагалищна екосистема, анемия и желязотерапия, локални спермициди и тяхното място в съвременната контрацепция.
 • Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови и други социално значими заболявания.
 • Практическа диабетология
 • Колпоскопия.
 • Топографска анатомия и хирургия на органите в малкия таз.
 • European centre for education and training. The new Cambridge English cours І adults 1 Pleven Cerificate of attendance 01.1997

Преподавателска дейност:

 • Лекционен курс по Акушерство и Гинекология на студенти от специалност „Акушерка”

Научни интереси:

 • Диагностика и лечение на онкогинекологични и гинекологични заболявания
 • Ендоскопска хирургия

Членство в научни и обществени организации:

БЛС - Български лекарски съюз

БДАГ -  Българско дружество по акушерство и гинекология

БАОГ -  Българска асоциация по  онкогинекология

Езикова квалификация: английски и руски.

Main Menu