В Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен започва работа единственият в Северна България високотехнологичен ПЕТ скенер за диагностика на онкологични заболявания

УМБАЛ „Света Марина“ - Плевен надгради високотехнологичния си профил с инвестиране в най-модерната апаратура за диагностика на онкологични заболявания – ПЕТ скенер. Той е петият в страната след функциониращите в София, Варна и Панагюрище и е инсталиран в Медицинския център за диагностика към Болницата. След получаване на лиценз от Комисията за ядрено регулиране, 11-членният екип от висококвалифицирани специалисти започва работа на 18 октомври 2017 г., когато е клиничният старт на системата с пациенти. ПЕТ скенерът ще работи по сключен със Здравната каса договор и ще диагностицира 20 онкоболни пациенти в 2 дни от седмицата, като от м. януари 2018 г. броят на пациентите ще се увеличи на 30 седмично. Цената на едно изследване, която ще се покрива от Касата, е 2000 лв. Вече има листа от 36 чакащи пациенти от цялата страна за изследването със скенера. По думите на проф. Григор Горчев, управител на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, от образните методи на диагностика на онкологичните заболявания това с ПЕТ скенера най-много се доближава до пато-морфологичното изследване, което е стандарт. Проф. Горчев допълни, че в съвременната онкохирургия изследването с ПЕТ скенер вече е стандарт и е немислимо при високото ниво на развитие на хирургията в град Плевен пациентите да бъдат принуждавани да пътуват до София или Варна за този тип диагностика. Той заключи, че съвсем скоро Университетска Болница „Света Марина“ - Плевен ще затвори диагностичния цикъл по отношение на наличието на високотехнологична апаратура и висококвалифицирани специалисти, съсредоточавайки на едно място ПЕТ скенер, ядрено-магнитен резонанс и дигитален мамограф.

ПЕТ скенерът или PET/CT е комбиниран образен метод, съчетаващ нуклеарно-медицинско изследване – позитронно-емисионна томография и рентгеново изследване - компютърна томография (скенер). Като всяко нуклеарно-медицинско изследване методът е свързан с венозно инжектиране на малки активности радиоактивен материал - радиофармацевтик. Като краен резултат се визуализират три образа – функционален (РЕТ), морфологичен (СТ) и софтуерно генериран трети образ, наречен слят, съчетаващ функционалните и морфологични образи. Получените образи са триизмерни и могат до бъдат на отделни сегменти или на цялото тяло. При онкологични пациенти се предпочитат целотелесните образи.

Изследването с ПЕТ скенер дава възможност за получаване на комбиниран образ, който показва функционално променени тъкани и органи, както и тяхната сравнително точна локализация. Благодарение на тази образна методика се постига по-точно определяне на стадия на онкологичните заболявания, ефекта от терапията (химио-, лъчетерапия или оперативно лечение), ранно откриване на съмнителни за рецидиви зони, по-точно насочване на лъчетерапията към по-активните части от туморната маса, определяне на най-подходящото за биопсиране място, както и търсене на тумор с неизвестна локализация, но изявени метастази. Онкологичните заболявания, които са показани за изследване с ПЕТ скенер са карцинома на: белия дроб, главата и шията, хранопровода, дебелото черво и ректума, лимфомите, малигнения меланом. С по-ограничено приложение методиката се използва и при карцином на млечната жлеза, яйчници, карцином на шийката на матката и др.

Main Menu