Безплатни профилактични прегледи при съдов хирург

През целия месец февруари 2023г. , в кабинета по съдова хирургия, намиращ се в сградата на УМБАЛ „Света Марина" – Плевен ще се  извършват безплатни профилактични прегледи и доплерови изследвания на артериалната и венозна система, включително аорта и аорто-илаичен сегмент, артерии и вени на долни и горни крайници, мозъчни артерии. 

Сърдечно - съдовите заболявания са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Проблемът е особено актуален за нашата страна. Профилактиката и превенцията са от първостепенна важност за ранното диагностициране и лечение. Прегледът при  съдов хирург е необходим при оплаквания от разширени вени, проблеми с оросяването на крайниците, диабет, незарастващи рани на долни крайници, преживян инсулт и др.

Желаещите да се прегледат могат да го направят безплатно всеки работен ден, след предварително записване на тел .  0700 20 006; 064 805 666; 064 81 81, без нужда от направление. Адрес на кабинета: гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ №88 /УМБАЛ „Света Марина-Плевен/

 Прегледите ще се изръшват от Доц. Илиян Петров и Д-р Борис Цанков, работещи в  Отделението по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света Марина" – Плевен.