Дигитална дерматоскопия на бенки предлага МЦ „Света Марина“ - Плевен

Дерматоскопията е метод за изследване на кожата, при който, благодарение на поляризираната светлина и голямото оптично увеличение, се виждат детайли, които са недостъпни при прегледа с лупа. Смята се, че при това изследване на кожата, лекарят „вижда“ структури, намиращи се на няколко милиметра дълбочина в кожата. Този метод на изследване повишава значително вероятността за ранно откриване на повечето видове кожен рак, което помага да се започне навременно лечение. В определени случаи ранната терапия може да бъде и животоспасяваща.

В  Медицински център Света Марина-Диагностика и Терапия-Плевен  се предлага дигитална микроскопия  с видеодерматоскоп и възможност за картотекиране на информацията.  Прегледите ще се извършват от д-р Мая Балабанова от началото на м. май всеки четвъртък от 12.00 до 14.00 часа в сградата на Медицинския център на ул. Цар Симеон № 23.

Телефони за информация и записвания: 064/806 838 и 088 510 5068.

Малигненият  меланом е злокачествен тумор, който води началото си от пигментните кретки-меланоцити. Диагнозата меланом се поставя на базата на клиничен преглед, дерматоскопска находка и хистологична оценка.

Динамичното наблюдение на невусите е в основата на ранната диагностика на меланома. Меланомът (малигненият меланом) се появява в около 30% от съществуващите бенки. За да се прецени потенциалът на бенките към злокачествена трансформация, е необходимо да се направи преглед с дерматоскоп. Видеодерматоскопията е съвременен вариант на дерматоскопия, при която изследването се провежда с помощта на видеокамера, чрез която данните се проектират на видеоекран, където се анализират по-добре. Увеличението е до 1000 пъти. В случаите на ранно откриване хирургичното лечение може да бъде достатъчно. Какъвто и да е външният или дерматоскопският вид на една лезия, окончателна диагноза се поставя чрез хистопатологично изследване. Биопсията се извършва амбулаторно с локална анестезия. Информативна стойност имат ексцизионната и инцизионната биопсии, когато взетият материал е достатъчен за хистологична и имунохистохимична оценка. Ранното хирургично изрязване на бенката може да се окаже животоспасяващо.