Медицински център „Света Марина – Плевен“ предлага безплатни прегледи на пациенти с оплаквания в областта на урологията в периода 14 - 30 септември.

Висококвалифицираните уролози д-р Житиан Атанасов и д-р Маниш Сачдева ще предложат съвременна диагностика и лечение на пациенти с урологични заболявания по следния график:

д-р Житиан Атанасов                                         

понеделик: от 14:00 ч до 16:00 ч                             

д-р Маниш Сачдева

понеделик: от 08:00 ч до 12:00 ч

Пациентите с урологични проблеми могат да си запишат час за преглед на телефони:

064/806 838 и 0885 105 068.

Прегледите ще се извършват безплатно на адрес:

гр. Плевен, ул. „Цар Симеон“ №23 /зад съда/

 

Съгласно противоепидемичните указания за ограничаване на разпространението на коронавирус, пациентите трябва да спазват точно записаните часове за преглед!