УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен ще работи при строг санитарно-пропускателен режим и спазване на противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на коронавируса

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение от 13.03.2020 г. и Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-124/13.03.2020 г., УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен работи при строг санитарно-пропускателен режим и спазване на противоепидемични мерки за недопускане на разпространението на коронавируса:

 • В сградата на болницата се влиза през контролно-пропусквателен пункт, разположен на централния вход на болницата.
 • Всеки преминал през пункта обува предпазни калцуни и дезинфекцира ръцете си чрез сензорен диспенсер.
 • Влизането става по един, като не се допускат придружители, освен в случайте, когато това се налага.
 • Измерва се температурата на всеки преминал през пункта с безконтактен термометър.
 • Провежда се устна анкета, относто това, дали лицето е пребивавало извън страната през последните 14 дни, имало ли е контакт с пътуващи лица и дали е бил в контакт с лица с остри респираторни инфекции.
 • Забранени са свижданията на територията на болницата.
 • Хигиенно-санитарните мерки са засилени. Преминато е в режим от двукратно на четирикратно дезинфекциране на цялата болницата.
 • Извършва се непрекъснат мониторинг на работещите в болницата, като не се допускат на работа служители с грипоподобни симптоми.
 • Създаден е вътрешен оперативен щаб, който да отговаря за координацията на медиците, при възникване на случай на територията на болницата с COVID 19.
 • В отделен корпус на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ е оборудвано помещение, което да се използва при необходимост за лечение на пациенти с коронавирус. Този корпус е отделен от централната сграда на болницата, разполага с отделен вход и изход и има достатъчно помещения, за да се осигури конфорт и на пациентите и на обслужващия го персонал.
 • Обучени са специалисти за лечение на пациенти с COVID 19, съгласно инструкциите от здравните органи.
 • Дейността по лечението на пациенти ще започне, след като бъде издадена заповед.

 

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ е в готовност за съвместна работа с предстоящата за откриване от Медицински университет – Плевен лаборатория за PCR диагностика на COVID 19.  

Ръководството на УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ изказва огромна благодарност към всички лица, изразили своята готовност и вече дарили средства, чрез които да се притекат на помощ за нуждите на болницата, свързани с осигуряване на предпазни средства, консумативи и респиратори.

УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ призовава всички граждани да бъдем единни и отговорни в грижата за себе си, близките ни и всички останали хора.