Банкова сметка за дарения на УМБАЛ Света Марина – Плевен ООД,

Банка ДСК ЕАД

IBAN- BG58STSA93000025292281

BIC- STSABGSF