Медицински център „Света Марина“ – Плевен работи със сключен договор със Здравната каса при извършване на изследвания ядрено-магнитен резонанс

От м. февруари 2020 г. броят на пациентите, които ще имат достъп до изследването ядрено-магнитен резонанс, ще нарасне значително, след като Медицински център „Света Марина“ – Плевен подписа договор със Здравната каса. До подписването на договора близо 400 пациенти са преминали изследване ядрено-магнитен резонанс срещу заплащане за период от три месеца. Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен разполага от м. ноември 2019 г. с последно поколение апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5Т., който се е наложил като еталон за най-висок стандарт в качеството на образите и комфорта за пациентите. Апаратът осигурява широк набор от изследвания и с високите си технически параметри гарантира използването на новоразработените приложения и изследвания. С ядрено-магнитния резонанс от последно поколение се гарантира получаването на висококачествени образи при целотелесни изследвания, специализирани изследвания на главен и гръбначен мозък, опорно-двигателния апарат, коремни органи и др. Висококвалифицираният екип от специалисти по образна диагностика, който извършва изследвания ядрено-магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“ – Плевен, е в състав: проф. д-р Начко Тоцев, д-р Димитър Ангелов, д-р Тихомир Стоянов, рентгенов лаборант Ваня Вълова и лекар-специализант Мирела Василева.

Многобройни са предимствата за пациентите на високотехнологичния магнитен резонанс в Медицински център „Света Марина“ – Плевен, сред които основните са:

  • осигурява максимален комфорт за пациента и позволява преглед на всякакви пациенти – трудно подвижни, с клаустрофобия и в особена позиция. По време на изследването не е необходимо препозициониране на пациента и голяма част от изследванията могат да се провеждат с краката напред като по този начин значително се подобрява комфорта за пациента.
  • уникална за апарата е и технологията QuietSuite, редуцираща шума, придружаващ изследванията, с до 97%.
  • бързо персонализиране на параметрите на изследването спрямо конкретния пациент.
  • времето за изследване на един пациент е с до 50% по-кратко в сравнение с такова изследване на друг апарат. Има капацитет за преглед на над 60 пациента на ден.

Изследването ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) се причислява към високоспециализираните медико-диагностични дейности и затова съществува механизъм за заплащането му от НЗОК, тъй като броят на направените и заплатени от касата изследвания е ограничен на годишна база и се обновява ежегодно чрез Националния рамков договор.

 

Main Menu