На форум в Китай доцент Димитров е преизбран за втори мандат в Управителния съвет на Международната Асоциация по минимално инвазивна и неинвазивна медицина

От 13 до 18 юли 2017 г. в град Чонгкинг, Китай  се организира Третата международна конференция на Международното дружество по минимално инвазивна и неинвазивна медицина. Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) за поредна година бе представен на форума от доц. д-р Добромир Димитров, зам.-декан на Факултет „Медицина“ и Ръководител на ХАЙФУ Център “Света Марина“ - Плевен.

Във форума в Китай взеха участие над 350 лекари-специалисти от над 20 страни. Представените научни доклади бяха изцяло в областта на различни минамално инвазивни и неинвазивни подходи за лечение като: роботизирана хирургия, лапароскопска хирургия, ХАЙФУ (високо интензивен фокусиран ултразвук) лечение, радиочестотна аблация, крио аблация и др.

 Доц. д-р Добромир Димитров представи пред международната аудитория сравнителен анализ на клиничните резултати при използването на ХАЙФУ лечение на пациенти с авансирал рак на панкреаса между ХАЙФУ Център “Света Марина“  - Плевен и Втора партньорска болница на Чонгкингския Медицински Университет. Анализът на резултатите показва изключително оптимистични ефекти за пациентите и в същото време еднакво ниво на успеваемост между плевенския и китайския ХАЙФУ екип, който се отличава с 15-годишен опит. Това доказва, че екипът на ХАЙФУ Център “Света Марина“ -Плевен напълно е овладял технологията и може равностойно да я използва при лечението на български и европейски пациенти. Резултатите показват също, че симптомите от болка, която е най-значима при тези пациенти, са намалели значително или са напълно изчезнали. Средната продължителност на преживяемост, измерена след провеждането на ХАЙФУ процедурата, е над 9 месеца. Лечението с ХАЙФУ технологията се провежда синхронно с химиотерапия по схема.

Доцент Димитров бе преизбран за член на Управителния съвет на Международната Асоциация по минимално инвазивна и неинвазивна медицина за нов мандат от 4 години. За президент на Асоциацията бе избран проф. д-р Дейвид Гранстон, от Оксфорд, Англия. На заседанието бе взето решение за провеждане на проучване, което да сравни клиничните, социални и финансови резултати при лечение на миомна болест с отворена хирургия, с лапароскопска и чрез ХАЙФУ лечение, в което да се включат изцяло европейски центрове. Предложението е водещите центрове в такова изследване да са тези в Барселона, Франкфурт, Бон и Плевен. Представени бяха резултатите от подобно проучване, което сравнява лапароскопска и отворена хирургия с ХАЙФУ лечение при миомна болест. В него ясно се показва, че пациентите, лекувани с ХАЙФУ в азиатски центрове, много бързо се връщат към нормален социален живот - за 3.8 дни, носят по-нисък разход за здравната система и имат под 1 % усложнения, сравнено с хирургично лекуваните болни в Европа. Резултатите от това проучване са публикувани тази година в British Journal of Obstetrics and Gynecology.

Main Menu