Високотехнологичната Болница „Света Марина“ – Плевен придоби статут на университетска

На 04 октомври 2017 г. с решение на Правителството „Света Марина“ – Плевен придоби статут на университетска болница, което я издигна на качествено ново, по-високо ниво за обучение на студенти, докторанти и специализанти и научноизследователска дейност. Съгласно Закона за лечебните заведения, университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които, след акредитация, се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, управител на УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен, коментира новия статут на болницата така: „Университетската болница е база за обучение на студенти, а в последните години много чужденци идват да се обучават в нашия университет. Изискванията както на западноевропейците, а така също и на студентите от Близкия изток, са много високи, и е необходимо да им предоставяме добри бази за обучение. Те очакват и трябва да видят съвременна медицина, хирургия и терапия във всеки аспект. За жалост, не всички болници, поради една или друга причина, са така атрактивни по отношение на оборудване. Нашата болница, знаете, е изградена от кота нула, тя е проектирана за съвременна високотехнологична болница. В този смисъл, съвсем очаквано, дойде и самата акредитация за университетска болница, което е нормално. Тук смисълът не е частна или държавна болница, а в основата е идеята, мисията, която тя трябва да изпълнява. Говорим за интелектуална инвестиция. Ето защо, студентите, които идват при нас, са много очаровани от всичко – от отношението, преподаването и нивото на високотехнологично оборудване.“

Main Menu