Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги

Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА    
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)   1.28 лв.    
Рентгенография на челюстите в специални проекции   11.00 лв.    
Рентгенография на лицеви кости   11.00 лв.    
Рентгенография на околоносни синуси   11.00 лв.    
Специални центражи на черепа   11.00 лв.    
Рентгенография на стернум   11.00 лв.    
Рентгенография на ребра   20.00 лв.    
Рентгеноскопия на бял дроб   11.00 лв.    
Рентгенография на крайници   11.00 лв.    
Рентгенография на длан и пръсти   11.00 лв.    
Рентгенография на стерноклавикуларна става   11.00 лв.    
Рентгенография на сакроилиачна става   11.00 лв.    
Рентгенография на тазобедрена става   11.00 лв.    
Рентгенография на бедрена кост   11.00 лв.    
Рентгенография на колянна става   11.00 лв.    
Рентгенография на подбедрица   11.00 лв.    
Рентгенография на глезенна става   11.00 лв.    
Рентгенография на стъпало и пръсти   11.00 лв.    
Рентгенография на клавикула   11.00 лв.    
Рентгенография на акромиоклавикуларна става   11.00 лв.    
Рентгенография на скапула   11.00 лв.    
Рентгенография на раменна става   11.00 лв.    
Рентгенография на хумерус   11.00 лв.    
Рентгенография на лакетна става   11.00 лв.    
Рентгенография на антебрахиум   11.00 лв.    
Рентгенография на гривнена става   11.00 лв.    
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)   11.89 лв.    
Рентгенография на череп   11.00 лв.    
Рентгенография на гръбначни прешлени   11.00 лв.    
Рентгенография на гръден кош и бял дроб   11.00 лв.    
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум   11.00 лв.    
Обзорна рентгенография на корем   25.00 лв.    
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи   20.00 лв.    
Томография на гръден кош и бял дроб   18.66 лв.    
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах   30.00 лв.    
Рентгеново изследване на тънки черва   20.00 лв.    
Иригография   60.00 лв.    
Компютърна аксиална или спирална томография   66.46 лв.    
Ядрено-магнитен резонанс   194.72 лв.    
Мамография на двете млечни жлези   20.00 лв.    
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза   12.10 лв.    
Хистеросалпингография   100.00 лв.    
Интравенозна холангиография   20.00 лв.    
Венозна урография   50.00 лв.    
СEА   12.10 лв.    
Венозен КМ   80.00 лв.    
Бариев КМ   15.00 лв.    
Рентгенография на бял дроб или таз на дете до 3 год.   15.00 лв.    
Рентгенография на носни кости   11.00 лв.    
Рентгенография на околоносни синуси-фас и профил   20.00 лв.    
Рентгенография на шийни прешлени – 1 проекция   15.00 лв.    
Рентгенография на шийни прешлени – 2 проекции   20.00 лв.    
Рентгенография на шийни прешлени по Колие – 2 проекции   30.00 лв.    
Рентгенография на торакални прешлени – 1 проекция   20.00 лв.    
Рентгенография на торакални прешлени – 2 проекции   20.00 лв.    
Рентгенография на лумбални прешлени -1 проекция   11.00 лв.    
Рентгенография на лумбални прешлени -2 проекции   20.00 лв.    
Рентгенография на сакрум или опашна кост   11.00 лв.    
Рентгенография на бял дроб и сърце – 1 проекция   20.00 лв.    
Рентгенография на бял дроб – 2 проекции    11.00 лв.    
Рентгенография на коляно или пета - аксиална   20.00 лв.    
Рентгенография на ходило – фас и профил   11.00 лв.    
Рентгенография на пръст на долен или горен крайник   5.00 лв.    
Стомах с пасаж   50.00 лв.    
Фистулография   50.00 лв.    
Цистография   20.00 лв.    
Уретрография   20.00 лв.    
Урография   50.00 лв.    
Абдоминална ехография   20.00 лв.    
КТ на абдомен – без контраст   100.00 лв.    
КТ на глава– без контраст   100.00 лв.    
КТ на гръбначен стълб    100.00 лв.    
KT на кости   100.00 лв.    
КТ на торакс – без контраст   100.00 лв.    
KT на абдомен и малък таз   180.00 лв.    
КТ на торакс –с контраст   180.00 лв.    
КТ на аорта с контраст   180.00 лв.    
КТ ангиография на глава   270.00 лв.    
КТ ангиография за БТЕ   270.00 лв.    
КТ ангиография на долен крайник (периферна ангиография)   300.00 лв.    
Рентгенография на околоносни синуси-фас   10.00 лв.    
Мандибула-профил   10.00 лв.    
Рентгенография на орбити-фас и профил   20.00 лв.    
Рентгеноскопия на бели дробове-фас и профил   40.00 лв.    
Рентгеноскопия на бели дробове- профил   20.00 лв.    
Рентгеноскопия на бели дробове и сърце   20.00 лв.    
Рентгеноскопия на бели дробове и сърце /с графия/   25.00 лв.    
Рентгенография на сакро-илиачни стави-фас   15.00 лв.    
Рентгенография на тазобедрени стави-фас   20.00 лв.    
Рентгенография на тазобедрена става-фас   15.00 лв.    
Рентгенография на тазобедрена става-профил   15.00 лв.    
Рентгенография на тазобедрена става-коса   15.00 лв.    
Рентгенография на колeнни стави-аксиална   15.00 лв.    
Рентгенография на колeнни стави /двете/-фас и профил   40.00 лв.    
Рентгенография на колянно капаче-профил   15.00 лв.    
Рентгенография на подбедрица-фас   10.00 лв.    
Рентгенография на подбедрица-профил   10.00 лв.    
Рентгенография на глезенни стави/ двете/ -фас и профил   40.00 лв.    
Ренгенография на стъпало - коса и аксиална   15.00 лв.    
Ренгенография на стъпало цяло-лицева   10.00 лв.    
Рентгенография на петна кост- профил   10.00 лв.    
Рентгенография на петни кости-аксиална и полуаксиална   13.00 лв.    
Рентгенография на раменна става-фас   13.00 лв.    
Рентгенография на раменна става-профил   13.00 лв.    
Рентгенография на раменна става-симетрична   15.00 лв.    
Рентгенография на шийни прешлени-коси   15.00 лв.    
Рентгенография на лакетна става- фас и профил   20.00 лв.    
Рентгенография на лакетна става- аксиална   14.00 лв.    
Рентгенография на лакетна става- единична   10.00 лв.    
Рентгенография на гривнени стави /симетрична/   10.00 лв.    
Рентгенография на гривнена става -аксиална и полуаксиална   10.00 лв.    
Рентгенография на череп-аксиална и полуаксиална   15.00 лв.    
Рентгенография на череп-фас   15.00 лв.    
Рентгенография на череп-профил   15.00 лв.    
Рентгенография на лопатка -фас и профил   20.00 лв.    
Стерно- клавикуларна става-фас   12.00 лв.    
Рентгенография на гръдна половина-фас   20.00 лв.    
Рентгенография на предмишница-фас и профил   20.00 лв.    
Рентгенография на бедрена кост   17.00 лв.    
Обзорна рентгенография на бъбреци   20.00 лв.    
Рентгеноскопия и графия на хранопровод,стомах и дуоденум   50.00 лв.    
Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на черв   55.00 лв.    
Скенер на тяло /спирална/   150.00 лв.    
Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст   235.00 лв.    
Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст за външни пациенти   235.00 лв.    
Скенер на гръбначен стълб   120.00 лв.    
Скенер на глава /нативна/   100.00 лв.    
Скенер на глава с поставяне на абокат и контраст   130.00 лв.    
Скенер на глава с контраст - CT ангиографии   160.00 лв.    
Мамография на две млечни жлези и ултразвук   50.00 лв.    
Ехографска диагностика   25.00 лв.    
Ехография на щитовидна жлеза   25.00 лв.    
Ехография на черен дроб с доплер   25.00 лв.    
Ехография на корем,ретроперитонеум и таз   30.00 лв.    
Инжектиране на контрастно вещество под рентгенов контрол   10.00 лв.    
Абдоминална ехография с доплер   50.00 лв.    
Контролна графия на репозиция   8.00 лв.    
Ретроградна пиелография /едностранна/   30.00 лв.    
Ретроградна пиелография /двустранна/   70.00 лв.    
Томография /до 3 среза/   32.00 лв.    
Фиброгастроскопия   50.00 лв.    
Ректоскопия   30.00 лв.    
Сигмоидоскопия   50.00 лв.    
Тотална колоноскопия   80.00 лв.    
ЯМР- изследване -вторично и всяко следващо   180.00 лв.    
Скенер CT - Бял дроб /без контраст/   100.00 лв.    
Скенер корем /без контраст/   100.00 лв.    
Скенер на малък таз /без контраст/   100.00 лв.    
Скенер на сегмент от гръбначен стълб   100.00 лв.    
CKMB   10.00 лв.    
Cl   4.00 лв.    
КТ на абдомен – с контраст   180.00 лв.    
КТ на гръбначен стълб (два сегмента)   150.00 лв.    
КТ на две анатомични области (с контраст)   250.00 лв.    
Виртуална колоноскопия   350.00 лв.    
КТ на малък таз- без контраст   100.00 лв.    
КТ на малък таз - с контраст   180.00 лв.    
КТ на цяло тяло - без контраст   200.00 лв.    
КТ на цяло тяло - с контраст   280.00 лв.    
Ренгенография на ходило - коса и аксиална   15.00 лв.    
Ренгенография на ходило цяло - лицева   10.00 лв.    
Рентгенография на сакрум и опашна кост - фас и профил   40.00 лв.    
Рентгенография на сакрум и опашна кост - профил   20.00 лв.    
Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на черва   70.00 лв.    
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ    
Пълна кръвна картина   7.00 лв.    
Диференциална кръвна картина   3.00 лв.    
Морфология на еритроцити   3.00 лв.    
Ретикулоцити   4.00 лв.    
СУЕ   2.50 лв.    
Време на кървене   2.00 лв.    
Време на съсирване   2.00 лв.    
INR / протромбиново време /   4.50 лв.    
АРТТ   4.50 лв.    
Фибриноген   4.50 лв.    
D-Dimer-   25.00 лв.    
Общо химично изследване на урина-ОХИ   3.00 лв.    
Седимент   3.00 лв.    
ОХИ+седимент   5.00лв.    
Глюкоза   3.00 лв.    
Кръвно-захарен профил   7.00 лв.    
Креатинин   3.00 лв.    
Урея   3.00 лв.    
Общ билирубин   3.00 лв.    
Директен билирубин   3.00 лв.    
Общ белтък   3.00 лв.    
Албумин   3.00 лв.    
Холестерол   3.00 лв.    
HDL-холестерол   7.00 лв.    
LDL-холестерол   7.00 лв.    
Триглицериди   3.00 лв.    
Холестеролен профил   10.00 лв.    
Пикочна киселина   3.00 лв.    
АСАТ   3.00 лв.    
АЛАТ   3.00 лв.    
Креатинкиназа   3.00 лв.    
СК-МВ   10,00 лв.    
ГГТ   3.00 лв.    
Алкална фосфатаза / АФ /   3.00 лв.    
Алфа- амилаза   3.00 лв.    
LDH   4.00 лв.    
Натрий   4.00 лв.    
Калий   4.00 лв.    
Хлориди   4.00 лв.    
Калций   3.50 лв.    
Йонизиран калций   5.00 лв.    
Фосфати   3.50 лв.    
Желязо   5.00 лв.    
Общ ЖСК / ТIBC /- желязо+UIBC   8.00 лв.    
Магнезий   4.00 лв.    
CRP   8.00 лв.    
Тропонин I   20.00 лв.    
Кръвно-газов анализ   20.00 лв.    
Гликиран хемоглобин   12.00 лв.    
Липаза   7.00 лв.    
PSA   20.00 лв.    
TSH   16.00 лв.    
FT4   16.00лв.    
TSH+FT4   28.00 лв.    
Окултни кръвоизливи   10.00 лв.    
FT3   14.00 лв.    
Анти TPO / МАТ /   15.00 лв.    
Анти TG /ТАТ /   15.00 лв.    
МАТ + ТАТ   26.00 лв.    
Тиреоглобулин   29.50 лв.    
РТН /паратхормон /   27.00 лв.    
TRAC /TSH рецепторни антитела/   36.00 лв.    
DHEA-S   20.00 лв.    
LH   16.00 лв.    
FSH   16.00 лв.    
прогестерон   16.00 лв.    
пролактин   16.00 лв.    
тестостерон   16.00 лв.    
естрадиол   16.00 лв.    
Бета HCG   16.00 лв.    
Кортизол-еднократно   17.00 лв.    
Кортизол ритъм-8ч.и 16ч.   29.00 лв.    
AКТН   36.00 лв.    
SHBG   31,00 лв.    
Алдостерон   33,00 лв.    
4-Андростендион   31,00 лв.    
Ренин   36,00 лв.    
СТХ /соматотропен хормон /   31,00 лв.    
17алфа-ОН прогестерон   30,00 лв.    
25 ОН витамин Д   29,00 лв.    
Витамин В12   22,00 лв.    
Алфа амилаза панкреатична   6,00 лв.    
Еритропоетин   45,00 лв.    
Анти Мюлеров хормон АМХ   47,00 лв.    
ROMA   67,00 лв.    
СА-125   19,00 лв.    
СА-19-9   19,00 лв.    
НЕ4   54,00 лв.    
СЕА   19,00 лв.    
СА-15-3   19,00 лв.    
Алфа фето протеин/AFP/   19,00 лв.    
fPSA   20,00 лв.    
Cyfra 21   23,00 лв.    
СА 72-4   23,00 лв.    
Бета 2 микроглобулин   27,00 лв.    
Калцитонин   32,00 лв.    
ANA скрининг   34,00 лв.    
Ig G   16,00 лв.    
Ig M   16,00 лв.    
Ig A   16,00 лв.    
Бета Cross Laps   26,00 лв.    
Остеокалцин   31,00 лв.    
С3   21,00 лв.    
С4   21,00 лв.    
IgG+IgM+IgA   36,00 лв.    
IgG+IgM+IgA+C3+C4   56,00 лв.    
Трансферин   20,00 лв.    
Фолиева киселина   29,00 лв.    
Хомоцистеин   34,00 лв.    
S100   56,00 лв.    
Инсулин еднократно   17,00 лв.    
Инсулин двукратно   29,00 лв.    
Феритин   18,00 лв.    
NT pro BNP   72,00 лв.    
Инхибин В   61,00 лв.    
С пептид   31,00 лв.    
Анти инсулинови антитела   39,00 лв.    
Пакет "Оптимум"   70,00 лв.    
Пакет "Универсал"   50,00 лв.    
Пакет "Черен Дроб"   50,00 лв.    
Пакет "Сърце"   55,00 лв.    
Пакет "Бъбрек"   45,00 лв.    
ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОГРАМИ   170,00 лв.    
Профилактична програма "Минимум" - мъже   170,00 лв.    
Профилактична програма "Стандарт" - мъже   210,00 лв.    
Профилактична програма "VIP" - мъже   310,00 лв.    
Профилактична програма "VIP+" - мъже   допълнително договаряне с пациента    
Профилактична програма "Минимум" - жени   220,00 лв.    
Профилактична програма "Стандарт" - жени   270,00 лв.    
Профилактична програма "VIP" - жени   360,00 лв.    
Профилактична програма "VIP+" - жени   допълнително договаряне с пациента    
Профилактична програма "Сърце-Макс"   145,00 лв.    
Профилактична програма "Сърце-Стандарт"   95,00 лв.    
ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ   
КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ    
Missed abortion   346,00 лв.    
Абдоминална хистеректомия     3 294,00 лв.    
Аборт по желание   266,00 лв.    
Абразио   457,00 лв.    
Бартолинова киста   1 177,00 лв.    
Вагинална хистеректомия   3 234,00 лв.    
Вагинална хистеректомия с предна и задна влаг. пластика   3 344,00 лв.    
Вагинектомия   4 580,00 лв.    
Диагностична лапароскопия   2 471,00 лв.    
Диагностична хистероскопия   1 050,00 лв.    
Задържане при бременност   480,00 лв.    
Ингвинална лимфна дисекция   4 580,00 лв.    
Кистектомия   2 301,00 лв.    
Кожна биопсия   50,00 лв.    
Конизация   1 257,00 лв.    
Лабиална пластика   1 786,00 лв.    
Лапароскопска миомектомия   3 071,00 лв.    
Лапароскопска хистеректомия с лимфна дисекция   4 700,00 лв.    
Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия     3 744,00 лв.    
Лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия  с предна и задна влаг. Пластика    3 954,00 лв.    
Миомектомия   2 971,00 лв.    
Опер. при злок.заб. на матка и яйчник   4 350,00 лв.    
Оперативна лапароскопия /кистектомия, салпингектомия/   2 591,00 лв.    
Операция при злок. заб. на мат.шийка   4 580,00 лв.    
Операция при злокачествено заболяване на матка, с лимфна дисекция    4 580,00 лв.    
Операция при злокачествено заболяване на яйчник, с лимфна дисекция   4 580,00 лв.    
Предна и задна влаг. пластика     2 346,00 лв.    
Прекъсване на бременност по мед. показания /14 до 20 г.с./   350,00 лв.    
Прекъсване на бременност по мед. показания /20 до 26 г.с./   500,00 лв.    
Прекъсване на бременност по мед. показания /до 13 г.с./   346,00 лв.    
Пробно абразио     477,00 лв.    
Радикална вулвектомия   4 580,00 лв.    
Раждане  /по естествен път/   1 280,00 лв.    
Раждане  /по естествен път/ - близнаци   1 480,00 лв.    
Раждане  /по оперативен път/   1 430,00 лв.    
Раждане  /по оперативен път/ - близнаци   1 480,00 лв.    
Робот - асистирана гинекологична хирургия   11 400,00 лв.    
Семпла вулвектомия   1 297,00 лв.    
Серклаж   408,00 лв.    
Тазова екзантерация - предна или задна   5 100,00 лв.    
Тазова екзантерация - тотална   5 300,00 лв.    
Хистерорезекция   1 247,00 лв.    
ОТДЕЛЕНИЕ ПО УРОЛОГИЯ    
Биопсия на простата с упойка   1 210,00 лв.    
Бъбречно-каменна болест: уролитиаза - ендоскопски методи на лечение   1 144,00 лв.    
Енд. проц. при обструкции на горните пик. пътища   1 025,00 лв.    
Енд. проц. при обструкции на горните пик. Пътища-перкутанна нефростомия с фрагментации   1 250,00 лв.    
Енд. проц. при обструкции на горните пик. Пътища-уретерна катетеризация   824,00 лв.    
Енд. проц. при обструкции на горните пик. Пътища-уретеротомия   824,00 лв.    
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища    824,00 лв.    
Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи   910,00 лв.    
Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика   141,00 лв.    
Крипторхизъм. Хидроцеле   900,00 лв.    
Лазерна литотрипсия   1 424,00 лв.    
Оперативни процедури върху мъжка полова система    870,00 лв.    
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност - конвенционална   3 350,00 лв.    
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност - лапароскопска   3 850,00 лв.    
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност    1 742,00 лв.    
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност    3 400,00 лв.    
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   1 710,00 лв.    
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система    2 750,00 лв.    
Оперативни процедури при инконтиненция на урината    1 662,00 лв.    
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища    1 450,00 лв.    
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи    2 000,00 лв.    
Перкутанна нефростома   2 350,00 лв.    
Радикална простатектомия - конвенционална   4 100,00 лв.    
Радикална простатектомия - лапароскопска   5 050,00 лв.    
Радикална цистектомия; радикална цистопростатектомия    5 250,00 лв.    
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур    6 550,00 лв.    
Реконструктивни операции в урологията    1 570,00 лв.    
Робот - асистирана урологична хирургия   9 700,00 лв.    
Сваляне на ендопротеза   824,00 лв.    
Смяна на нефростома   992,00 лв.    
Смяна на нефростома - двустранно   992,00 лв.    
Стриктура на уретрата   750,00 лв.    
Трансуретрална простатектомия    1 750,00 лв.    
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1    1 450,00 лв.    
Фимоза   700,00 лв.    
Цистоскопия с упойка   500,00 лв.    
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ        
Амбулаторни хирургични процедури   390,00 лв.    
Белодробни заболявания без онкологични VATS   2 950,00 лв.    
Белодробни заболявания без онкологични.Торакотомия,резекция   3 510,00 лв.    
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума   1 270,00 лв.    
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   908,00 лв.    
Дясна хемиколектомия отворена/лапароскопска. Обширни резекции на други части от дебелото или тънките черва. Ретроперитонеални тумори.    4 153,00 лв.    
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт   929,00 лв.    
Затваряне на стома   2 600,00 лв.    
Импланти според платното   2 654,00 лв.    
Интервенции на ануса и перианално пр. С доплеров апарат   1 446,00 лв.    
Интервенции на ануса и перианално пр. С хем. Стапл. /Covidien/   1 926,00 лв.    
Интервенции на ануса и перианално пр. С хемороид. Стаплер   1 446,00 лв.    
Интервенции на ануса и перианално при фистули и фисури без консумативи   1 446,00 лв.    
Интраабдоминални абсцеси   3 175,00 лв.    
Карцином на гърдата   1 850,00 лв.    
Конвенционална холецистектомия   1 627,00 лв.    
Консервативно лечение на остри коремни заболявания   1 064,00 лв.    
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   734,00 лв.    
Лапароскопска апендектомия   1 308,00 лв.    
Лапароскопска пост. Опер. Херния /Covidien   1 450,00 лв.    
Лапароскопска ингвинална двустранна херния с пролипропиленово платно/Covidien   2 674,00 лв.    
Лапароскопска ингвинална едностранна херния с пролипропиленово платно/Covidien   1 974,00 лв.    
Лапароскопска ингвинална херния с инкар. с полипроп. Платно/Covidien   2 001,00 лв.    
Лапароскопска пост. Опер. Херния /Taker/Covidien 2 с инкар.   3 161,00 лв.    
Лапароскопска пост. Опер. Херния с инкар. /Taker/Covidien 2   3 134,00 лв.    
Лапароскопска холецистектомия   1 580,00 лв.    
Локална ексцизия на гърда -доброкачествена   550,00 лв.    
Лява хемиколектомия отворена/лапароскопска   4 703,00 лв.    
Надбъбречни заболявания   2 200,00 лв.    
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани   800,00 лв.    
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност   6 000,00 лв.    
Оперативни процедури върху черен дроб   6 000,00 лв.    
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем   2 189,00 лв.    
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години    2 250,00 лв.    
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   4 300,00 лв.    
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   5 200,00 лв.    
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години   3 321,00 лв.    
Оперативни прцедури в/у екстрахепатални жлъчни пътища   3 838,00 лв.    
Оперативни прцедури в/у панкреас и дистален холедох, среден обем   3 420,00 лв.    
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)   500,00 лв.    
Операции в/у черен дроб при ехинококоза   2 655,00 лв.    
Операции върху далака над 18г.   2 100,00 лв.    
Операции върху далака под 18г.   2 600,00 лв.    
Операции върху диабетно стъпало Вакуум терапия V/H   1 850,00 лв.    
Осигуряване на постоянен достъп за диал. Лечение и химиотерапия   682,00 лв.    
Остър перитонит ваккум терапия_1   4 100,00 лв.    
Остър перитонит ваккум терапия_2   3 400,00 лв.    
Остър перитонит_Gia   4 700,00 лв.    
Отворена апендектомия   1 150,00 лв.    
Отворена херния -Лихтенщайн - двустранна   1 274,00 лв.    
Отворена херния -Лихтенщайн - едностранна   934,00 лв.    
Отворена херния -Лихтенщайн с инкар.   1 161,00 лв.    
Постоперативна херния   1 474,00 лв.    
Постоперативна херния с инкар.   1 501,00 лв.    
Пъпна херния   1 074,00 лв.    
Резекция на стомах    5 000,00 лв.    
Спешни състояния в гръдната хирургия   850,00 лв.    
Тазова екзантерация - предна или задна   3 400,00 лв.    
Тазова екзантерация - тотална   3 600,00 лв.    
Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение   1 680,00 лв.    
Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение   3 650,00 лв.    
Тумори на бял дроб. Радикална операция   5 240,00 лв.    
Тумори на бял дроб. Радикална операция за VATS   1 400,00 лв.    
Тумори на бял дроб. Радикална операция с 2 пълнителя   4 840,00 лв.    
Тумори на кожа и лигавици-злок. И доброкачествени с бипол. Дисектор   850,00 лв.    
Тумори на кожа и лигавици-злок. И доброкачествени с клипапликатор   745,00 лв.    
Тумори на кожа и лигавици-злок. с бипол. Дисектор   850,00 лв.    
Тумори на кожа и лигавици-злок. с клипапликатор   950,00 лв.    
Хиатус херния  С платно   5 020,00 лв.    
Хиатус херния без платно   4 120,00 лв.    
Хирургично лечение при травма на главата   1 402,00 лв.    
Хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем    3 321,00 лв.    
Щитовидна жлеза среден обем   1 400,00 лв.    
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ        
Горна ендоскопия   300,00 лв.    
Долна ендоскопия   330,00 лв.    
Сигмоидоскопия   240,00 лв.    
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ИЗБОР ОТ ПАЦИЕНТА 
ИЗБОР НА ЕКИП  
Клинични пътеки 
Оперативни процедури за задържане на бременност   400,00 лв. 150,00 лв.  
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода   350,00 лв. 280,00 лв.  
Раждане   600,00 лв. 750,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт   350,00 лв. 400,00 лв.  
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт   350,00 лв. 600,00 лв.  
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит   350,00 лв. 1 400,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво   350,00 лв. 400,00 лв.  
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт   350,00 лв. 600,00 лв.  
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума   350,00 лв. 1 700,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума   350,00 лв. 920,00 лв.  
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)   350,00 лв. 1 300,00 лв.  
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания   350,00 лв. 700,00 лв.  
Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност   900,00 лв. 520,00 лв.  
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур   650,00 лв. 1 000,00 лв.  
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур   900,00 лв. 4 000,00 лв.  
Трансуретрална простатектомия   750,00 лв. 1 100,00 лв.  
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения   800,00 лв. 1 100,00 лв.  
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища   250,00 лв. 774,00 лв.  
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система   300,00 лв. 2 500,00 лв.  
Оперативни процедури върху мъжка полова система   400,00 лв. 600,00 лв.  
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност   800,00 лв. 2 600,00 лв.  
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   550,00 лв. 1 160,00 лв.  
Оперативни процедури при инконтиненция на урината   900,00 лв. 612,00 лв.  
Реконструктивни операции в урологията   600,00 лв. 1 000,00 лв.  
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища   300,00 лв. 520,00 лв.  
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища   450,00 лв. 1 000,00 лв.  
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   900,00 лв. 2 300,00 лв.  
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност   900,00 лв. 950,00 лв.  
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия   900,00 лв. 3 200,00 лв.  
Радикална простатектомия   900,00 лв. 2 800,00 лв.  
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани    800,00 лв. 550,00 лв.  
Нерадикално отстраняване на матката   900,00 лв. 1 100,00 лв.  
Радикално отстраняване на женски полови органи   900,00 лв. 1 100,00 лв.  
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   900,00 лв. 770,00 лв.  
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи   780,00 лв. 330,00 лв.  
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената   900,00 лв. 806,00 лв.  
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената   900,00 лв. 650,00 лв.  
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация   900,00 лв. 2 200,00 лв.  
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия   900,00 лв. 8 000,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   900,00 лв. 2 800,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   900,00 лв. 3 100,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години   900,00 лв. 1 780,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години   900,00 лв. 1 780,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   900,00 лв. 2 600,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   900,00 лв. 2 650,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години   900,00 лв. 1 100,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години   900,00 лв. 1 150,00 лв.  
Оперативни процедури върху апендикс    800,00 лв. 650,00 лв.  
Хирургични интервенции за затваряне на стома   900,00 лв. 650,00 лв.  
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство   900,00 лв. 500,00 лв.  
Оперативни процедури при хернии   900,00 лв. 650,00 лв.  
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   900,00 лв. 700,00 лв.  
Конвенционална холецистектомия   900,00 лв. 1 150,00 лв.  
Лапароскопска холецистектомия   900,00 лв. 950,00 лв.  
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища    900,00 лв. 2 300,00 лв.  
Оперативни процедури върху черен дроб    900,00 лв. 3 350,00 лв.  
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест    900,00 лв. 1 450,00 лв.  
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност    900,00 лв. 4 950,00 лв.  
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност    900,00 лв. 1 820,00 лв.  
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   900,00 лв. 1 000,00 лв.  
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години   900,00 лв. 1 500,00 лв.  
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции   900,00 лв. 1 200,00 лв.  
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1   900,00 лв. 1 300,00 лв.  
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия   550,00 лв. 300,00 лв.  
Оперативно лечение при остър перитонит   900,00 лв. 2 200,00 лв.  
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси   900,00 лв. 1 500,00 лв.  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания   400,00 лв. 550,00 лв.  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания   400,00 лв. 305,00 лв.  
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния   900,00 лв. 800,00 лв.  
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност   800,00 лв. 800,00 лв.  
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания   900,00 лв. 1 500,00 лв.  
Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение   500,00 лв. 3 400,00 лв.  
Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение   500,00 лв. 1 330,00 лв.  
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   500,00 лв. 400,00 лв.  
Хирургично лечение при травма на главата   500,00 лв. 1 052,00 лв.  
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания   900,00 лв. 1 650,00 лв.  
Амбулаторни процедури  
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия   900,00 лв. 182,00 лв.  
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   850,00 лв. 58,00 лв.  
Амбулаторни хирургични процедури   500,00 лв. 90,00 лв.  
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт   350,00 лв. 120,00 лв.  
ИЗБОР НА ЛЕКАР  
Клинични пътеки  
Оперативни процедури за задържане на бременност   240,00 лв. 150,00 лв.  
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода   200,00 лв. 280,00 лв.  
Раждане   500,00 лв. 750,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт   100,00 лв. 400,00 лв.  
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт   100,00 лв. 600,00 лв.  
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит   100,00 лв. 1 400,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво   100,00 лв. 400,00 лв.  
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт   100,00 лв. 600,00 лв.  
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума   100,00 лв. 1 700,00 лв.  
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума   100,00 лв. 920,00 лв.  
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)   100,00 лв. 1 300,00 лв.  
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания   100,00 лв. 700,00 лв.  
Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност   500,00 лв. 520,00 лв.  
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур   500,00 лв. 1 000,00 лв.  
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур   500,00 лв. 4 000,00 лв.  
Трансуретрална простатектомия   500,00 лв. 1 100,00 лв.  
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения   500,00 лв. 1 100,00 лв.  
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища   50,00 лв. 774,00 лв.  
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система   200,00 лв. 2 500,00 лв.  
Оперативни процедури върху мъжка полова система   300,00 лв. 600,00 лв.  
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност   500,00 лв. 2 600,00 лв.  
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност   50,00 лв. 1 160,00 лв.  
Оперативни процедури при инконтиненция на урината   500,00 лв. 612,00 лв.  
Реконструктивни операции в урологията   350,00 лв. 1 000,00 лв.  
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища   50,00 лв. 520,00 лв.  
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища   200,00 лв. 1 000,00 лв.  
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност   50,00 лв. 2 300,00 лв.  
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност   50,00 лв. 950,00 лв.  
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия   500,00 лв. 3 200,00 лв.  
Радикална простатектомия   500,00 лв. 2 800,00 лв.  
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани    350,00 лв. 550,00 лв.  
Нерадикално отстраняване на матката   500,00 лв. 1 100,00 лв.  
Радикално отстраняване на женски полови органи   500,00 лв. 1 100,00 лв.  
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи   500,00 лв. 770,00 лв.  
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи   500,00 лв. 330,00 лв.  
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената   500,00 лв. 806,00 лв.  
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената   500,00 лв. 650,00 лв.  
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация   500,00 лв. 2 200,00 лв.  
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия   500,00 лв. 8 000,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   500,00 лв. 2 800,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   500,00 лв. 3 100,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години   500,00 лв. 1 780,00 лв.  
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години   500,00 лв. 1 780,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години   500,00 лв. 2 600,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години   500,00 лв. 2 650,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години   500,00 лв. 1 100,00 лв.  
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години   500,00 лв. 1 150,00 лв.  
Оперативни процедури върху апендикс    450,00 лв. 650,00 лв.  
Хирургични интервенции за затваряне на стома   500,00 лв. 650,00 лв.  
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство   500,00 лв. 500,00 лв.  
Оперативни процедури при хернии   500,00 лв. 650,00 лв.  
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация   500,00 лв. 700,00 лв.  
Конвенционална холецистектомия   500,00 лв. 1 150,00 лв.  
Лапароскопска холецистектомия   500,00 лв. 950,00 лв.  
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища    500,00 лв. 2 300,00 лв.  
Оперативни процедури върху черен дроб    500,00 лв. 3 350,00 лв.  
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест    500,00 лв. 1 450,00 лв.  
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност    500,00 лв. 4 950,00 лв.  
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност    500,00 лв. 1 820,00 лв.  
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години   500,00 лв. 1 000,00 лв.  
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години   500,00 лв. 1 500,00 лв.  
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции   500,00 лв. 1 200,00 лв.  
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1   500,00 лв. 1 300,00 лв.  
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия   400,00 лв. 300,00 лв.  
Оперативно лечение при остър перитонит   500,00 лв. 2 200,00 лв.  
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси   500,00 лв. 1 500,00 лв.  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания   300,00 лв. 550,00 лв.  
Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания   300,00 лв. 305,00 лв.  
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния   500,00 лв. 800,00 лв.  
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност   500,00 лв. 800,00 лв.  
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания   500,00 лв. 1 500,00 лв.  
Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение   350,00 лв. 3 400,00 лв.  
Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение   350,00 лв. 1 330,00 лв.  
Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми   350,00 лв. 400,00 лв.  
Хирургично лечение при травма на главата   350,00 лв. 1 052,00 лв.  
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания   500,00 лв. 1 650,00 лв.  
Избор на лекар със специалност "Анестезиология и интензивно лечение"   200,00 лв.    
Амбулаторни процедури  
Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия   500,00 лв. 182,00 лв.  
Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия   500,00 лв. 58,00 лв.  
Амбулаторни хирургични процедури   250,00 лв. 90,00 лв.  
Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт   100,00 лв. 120,00 лв.  
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ  
Избор на акушерка при раждане   250,00 лв.    
Индивидуален акушерски пост до 6 ч.   60,00 лв.    
Индивидуален сестрински пост до 6 ч.   60,00 лв.    
Индивидуален пост от санитар до 6 ч.   20,00 лв.    
Консултация с психолог   30,00 лв.    
Стая с подобрени битови условия   150,00 лв.    
Индивидуален кетъринг   по калкулация    
Допълнителна трансфонтанелна ехография   45,00 лв.    
Допълнителна ехография на корем на бебе   45,00 лв.    
Комплексен ехографски скрининг   100,00 лв.    
Обезболяване при нармално раждане   100,00 лв.    
Пакет "Неонатологични грижи за новородено"   300,00 лв.    
Посещение на близки, извън регламентираното време   10,00 лв.    
Санитарен комплект за еднократна употреба   10,00 лв.    
Консултация с хабилитирано лице   100,00 лв.    
НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  
         
Дубликат на болничен лист   5,00 лв.    
Дубликат на епикриза   3,00 лв.    
Дубликат на фактура   5,00 лв.    
Копие на история на заболяване /1 бр. страница/   1,00 лв.    

Main Menu