Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги