Д-р Петър Керемедчиев

Изпълнителен директор

Д-р Петър Керемедчиев е завършил „Медицина“ във Висш медицински институт – Плевен, магистър е по здравен мениджмънт от УНСС - София с квалификация по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ от Медицински университет – София. Той разполага с богат, близо 30-годишен опит и високи компетенции в изграждането и развитието на управленски стратегии в здравеопазването, в реализирането на фирмени, общински и държавни политики, както и в управлението и администрирането на работните процеси. За продължителни периоди от време той е заемал отговорни ръководни постове в сферата на здравеопазването, лекарствената търговия и фармацевтичната промишленост, както и в общественото управление и финансиране. Д-р Керемедчиев е бил директор на Регионална Здравноосигурителна каса – Плевен, зам.-кмет на Община Плевен с ресор „Здравеопазване и социални дейности“, както и един от директорите  в „Софарма“ АД. В сферата на управление на лечебни заведения д-р Керемедчиев е дългогодишен изпълнителен директор на Болница „Доверие“ – София.

Main Menu