Акад. д-р Григор Горчев, д.м.н.Управител / гинеколог, онколог, хирург /
Акад. д-р Григор Горчев, д.м.н.
Акад. д-р Григор Горчев, д.м.н.Управител / гинеколог, онколог, хирург /
Акад. д-р Горчев е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Той е директор на Научноизследователски институт и Почетен Ректор на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен). Акад. Григор Горчев е единственият акушер-гинеколог, който е академик на Българската Академия на науките и е носител на най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Рeпублика България в областта на медицинската наука и практика. Акад. Горчев е провел множество специализации: по лапароскопска хирургия във Франция и Италия; по радикална роботизирана хистеректомия в Университета на Северна Каролина, САЩ. Лицензиран е като международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия и е сертифициран хирург на конзола за операции с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция. Той е председател на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия, на Българската Асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия и на Балканския медицински съюз. Член е на Управителния съвет и съосновател на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа. Той е отличен и с множество други високи отличия и награди - „Почетен гражданин на град Трявна” и „Почетен гражданин на град Плевен”; Почетен знак І-ва степен от Българския лекарски съюз за принос в развитието на медицината; „Медик на годината 2004” на вестник „Форум Медикус”. Американският Биографичен Институт на САЩ и Комисията за международни проучвания обявяват акад. д-р Григор Горчев за „Личност на годината – 2005”. Той е удостоен два пъти с почетното отличие „Лекар на годината” на Българския Лекарски съюз през 2006 г. и през 2011 г. Като първият сертифициран хирург на конзола, той е пионер във въвеждането и развитието на нов тип хирургия в клиничната практика – робот-асистирана хирургия в гинекологията. За първи път в Югоизточна Европа акад. Горчев извършва хистеректомия с роботизираната система Да Винчи през 2008 г. Извършва първата в Източна Европа роботизирана операция на жена с рак на шийката на матката със запазване на детеродните й функции през 2010 г. След роботизирана операция на жена с рак на маточната шийка и запазване на детеродните й функции, пациентката забременява по метода ин витро и това става първият случай на успешно реализирана бременност към момента през 2012 г. За първи път в България и Източна Европа през м. декември 2012 г. въвежда прилагането на HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори.

За нас

НАШАТА МИСИЯ е използвайки достиженията на световната наука и практика, в съчетание с най-модерните технологични решения, да предоставяме високотехнологична медицина в полза на нашите пациенти с професионализъм, отговорност, респект и състрадателност към пациента и неговите близки. Статутът на Университетска Болница, от друга страна, ни издига на едно качествено ново ниво – превръща ни в клинична база за обучение на студенти, специализанти и докторанти.

ИНТЕРЕСЪТ НА ПАЦИЕНТА е водещ принцип в работата ни.

РЕСПЕКТЪТ КЪМ ЛИЧНОСТТА - на пациента, на неговите близки и на колегите, с които работим, е основа на ценностната ни система. Професионално-етичният кодекс на  УМБАЛ „Света Марина – Плевен“ отразява нашето уважение към професията и желанието да предоставим здравни услуги, с внимание  не само към клиничния резултат от лечението, но и към емоционално-психологическия комфорт на пациентите.

На тази ценностна система са подчинени нашето лого (милосърдна сестра, олицетворяваща отдадеността и съпричастността в грижата за страдащите), нашият слоган – „С надежда да спечелим сърцата ви“ и традицията в работата ни от 2002 г., когато беше създадена първата ни болница.

„Успешната формула на една съвременна болница е мисия, а тя е свързана с качеството на лечебния процес. Ние трябва да следваме и да търсим интереса на пациента, защото той за нас е най-важният“, акад. д-р Григор Горчев, управител УМБАЛ „Свeта Марина - Плевен”

Роботизирана хирургия От 2019 година Университетска Болница „Света Марина“ – Плевен прилага натрупания 10-годишен опит в роботизираната хирургия в гинекологията при лечението на своите пациенти. Болницата разполага с роботизирана система от последно поколение da Vinci Xi, с която извършва робот-асистирани операции в гинекологията, урологията и общата хирургия. Два са гинекологичните екипи, които ще извършват роботизирани операции - единият под ръководството на чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев като хирург на конзола, а вторият под ръководството на проф. д-р Славчо Томов.  Роботизираната хирургия е нова философия, която променя бъдещето на хирургията въобще. Доказани са многобройните ползи за пациентите при прилагането на роботизираната хирургия: минимално инвазивна хирургия, прецизност и безопасност за пациента, без разрези и белези, ниска кръвозагуба, намаляване на постоперативната болка и дискомфорт, съкращаване на болничния престой, бързо възстановяване и връщане на пациентите към нормален социален живот.  През м. януари 2018 г. се навършиха 10 години от въвеждането за първи път на роботизираната хирургия в България и в Югоизточна Европа от екипа на проф. д-р Григор Горчев, д.м.н. Проф. д-р Григор Горчев и проф. д-р Славчо Томов имат съществен принос за развитието на това революционно направление в съвременната медицина не само у нас, но и в Европа. Професор Горчев е първият сертифициран хирург на конзола за работа с роботизираната система da Vinci за Югоизточна Европа и нашата страна, преминал успешно четири нива на обучение в Центъра по телехирургия в Страсбург, Франция.